Naukowcy Politechniki Koszalińskiej wykorzystają inteligentne materiały do produkcji implantów

15.12.2021

Naukowcy z wydziału mechanicznego Politechniki Koszalińskiej zajmą się udoskonaleniem jakości materiałów, które są wykorzystywane w instrumentarium stomatologicznym oraz implantologii. Badania sfinansuje Narodowe Centrum Nauki. Kwota dotacji to ponad 1,1 mln zł – informuje uczelnia.

Badania będą dotyczyć przede wszystkim zastosowania stopów NiTi (to stopy niklu i tytanu zwane też Nitinolami). Zalicza się je do materiałów inteligentnych, bo wykazują się efektem pamięci kształtu: w określonej temperaturze w sposób kontrolowany zmieniają swój kształt, by przy zmianie warunków cieplnych wrócić do poprzedniego.

Stopy te stwarzają nowe możliwości w zakresie projektowania sztucznych narządów czy np. zaawansowanego instrumentarium stomatologicznego. Stanowią również przedmiot intensywnych badań zogniskowanych na zastosowanie w implantologii kardiologicznej jako samorozprężalne stenty czy pierścienie zastawek serca oraz implanty do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych serca.

Więcej: https://tu.koszalin.pl/art/1522/naukowcy-wykorzystaja-inteligentne-materialy-do-produkcji-implantow

 

jsz


Innowacje Medycyna i biotechnologia