Naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wśród laureatów Programu START

16.05.2022
Krzysztof Kaniewski/REPORTER

Troje naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zdobyło stypendia naukowe od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Fundacja zapewnia roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia.

Zdobywcą stypendium jest Karolina Tkacz – laureatka m.in. Diamentowego Grantu i TopMinds. Młoda badaczka pracuje nad projektami we współpracy z naukowcami z grupy badawczej The Food & Feed działającej w the Linking Landscape, Environment, Agriculture and Food Centre.

Kamil Smolak z Instytutu Geodezji i Geoinformatyki również realizuje pracę doktorską na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Został wyróżniony w Programie START za badania dotyczące zmaksymalizowania użyteczności informacji o mobilności ludzi, pozyskiwanych z urządzeń mobilnych.

Dr Iga Solecka z Instytutu Gospodarki Przestrzennej jest zdobywczynią wielu grantów, aktualnie bada znaczenie miejsca i zarządzanie środowiskiem w kontekście regionów transgranicznych.

Więcej: https://upwr.edu.pl/aktualnosci/naukowcy-z-upwr-wsrod-laureatow-programu-start-3798.html

jsz


Wydarzenia