Naukowcy z Lublina członkami Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki

23.08.2021

Czterech naukowców z Lublina zostało wybranych nowymi członkami Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki (EASA), prestiżowej międzynarodowej organizacji, którą tworzą międzynarodowi eksperci w dziedzinie nauki, sztuki i religii. 

Wyróżnienie otrzymali profesorowie Politechniki Lubelskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: Rektor Politechniki Lubelskiej, prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater; Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk; Prorektor ds. nauki, prof. dr hab. inż. Wojciech Franus, Politechnika Lubelska; Prof. dr hab. Małgorzata Krystyna Pawłowska, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.

Europejska Akademia Nauki i Sztuki została powołana w 1990 roku przez kraje członkowskie Wspólnot Europejskich, jako międzynarodowa organizacja pozarządowa. Siedziba EASA znajduje się w austriackim Salzburgu.

Członkami Akademii jest ponad 2000 wybitnych naukowców i artystów z całej Europy, a wśród nich 31 laureatów Nagrody Nobla.

Członkami EASA z Polski są m.in.: prof. Jerzy Buzek, prof. Andrzej Zoll oraz prof. Lucjan Pawłowski. W 2015 r. wiceprezesem EASA został ówczesny prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber.

jp


Wydarzenia