Naukowcy z Politechniki Łódzkiej pracują nad innowacyjnym urządzeniem ortopedycznym

04.11.2021

Badacze z Instytutu Obrabiarek i Technologii Budowy Politechniki Łódzkiej (PŁ) wspólnie z firmą Robotic Medical Solutions opracują ortopedyczne miniaturowe ramię pomiarowe do pomiarów śródoperacyjnych. Projekt otrzymał ponad  3,8 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej.

Jak informuje PŁ, główną częścią badań prowadzonych przez łódzkich naukowców będą eksperymenty medyczne pozwalające zweryfikować poprawność mocowania i działania ramienia. Zostaną również opracowane i zweryfikowane na prototypach projekty specjalistycznych stanowisk do kalibracji i testowania ramion w trakcie produkcji seryjnej oraz oprzyrządowanie technologiczne do tej produkcji.

Naszym celem jest zaprojektowanie, wdrożenie i produkcja innowacyjnego wyrobu medycznego. Realizując projekt przeprowadzimy badania metrologiczne i eksperymenty medyczne pozwalające opracować konstrukcję i oprogramowanie ortopedycznego miniaturowego ramienia pomiarowego użytecznego w czasie operacji wszczepiania protezy stawu biodrowego – powiedział kierownik projektu prof. Leszek Podsękowski z Wydziału Mechanicznego PŁ .

jp


Innowacje Medycyna i biotechnologia