Naukowiec Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ekspertem WHO

20.10.2020

Dr Maciej Grzybek z Zakładu Parazytologii Tropikalnej Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego został powołany do grupy eksperckiej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. zaniedbanych chorób tropikalnych (Neglected Tropical Diseases, NTD). Dr Grzybek jest jedynym Polakiem w międzynarodowej grupie. 

Celem grupy jest praca nad projektem Working towards eliminating the remediable obstacles which currently prevent populations accessing the NTD interventions and other health and social outcomes described in the WHO NTD Roadmap 2021-2030. Plan działań WHO na najbliższe lata określa globalne cele i kamienie milowe, niezbędne do kontrolowania i eliminowania 20 jednostek chorobowych z grupy NTD.

Do zadań grupy należy opracowanie wytycznych w zakresie globalnych polityk i strategii. Jej członkowie analizują działania podjęte przez WHO, wyznaczają priorytety działań i doradzają w zakresie mobilizacji zasobów technicznych – czytamy w serwisie uczelni.

Więcej: https://gumed.edu.pl/61946.html

 

jsz


Medycyna i biotechnologia