Naukowiec Politechniki Wrocławskiej stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej

07.04.2021

Dr inż. Andrzej Żak z wydziału mechanicznego Politechniki Wrocławskiej zdobył stypendium Exchange Program to the United States Fundacji Kościuszkowskiej. Naukowiec przez trzy miesiące będzie prowadzić badania w Massachusetts Institute of Technology (MIT) – informuje uczelnia.

Dr inż. Andrzej Żak naukowo zajmuje się mikroskopią in situ i modyfikowaniem transmisyjnego mikroskopu elektronowego do wykonywania konkretnych eksperymentów bezpośrednio podczas obserwacji elektronowych. W MIT zrealizuje projekt „Ujawnienie mechanizmów odwracalnej samoorganizacji nanokompozytów tektonowych w warunkach oddziaływania temperaturą i światłem z wykorzystaniem transmisyjnej mikroskopii elektronowej in situ”.

Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej przyznawane jest każdego roku około 40 badaczom z Polski. Stypendyści zyskują fundusze pozwalające im na rozpoczęcie badań na czołowych uczelniach w USA –  m.in. MIT, Uniwersytecie Stanforda, Harvardzie czy Yale.

Więcej: https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/dr-zak-stypendysta-fundacji-kosciuszkowskiej-wyjedzie-na-badania-do-mit-11972.html

 

jsz


Nauki techniczne