Naukowiec Politechniki Wrocławskiej wyróżniony jako Młody Promotor Polski

18.06.2021

Dr hab. Marcin Poręba, prof. Politechniki Wrocławskiej z wydziału chemicznego uczelni otrzymał wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w nauce w programie Młody Promotor Polski, któremu patronuje Pierwsza Dama, Agata Kornhauser-Duda. 

Laureat pracuje w Katedrze Chemii Biologicznej i Bioobrazowania. Opracował nowatorską technologię do ilościowego oznaczania aktywności enzymów proteolitycznych w układach biologicznych, z ukierunkowaniem na choroby nowotworowe. Jest autorem ponad 50 artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach zagranicznych z listy filadelfijskiej, które były cytowane ponad tysiąc razy – informuje uczelnia.

Nagrody Młodego Promotora są nawiązaniem do programu Promotor Polski, skierowanego do osób dojrzałych o ugruntowanej pozycji zawodowej. W ten sposób Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego wyróżnia osobistości, które są aktywne w regionach, działają na rzecz społeczności lokalnych, a ich postawa zawodowa i społeczna przyczynia się do umacniania pozytywnego wizerunku kraju.

Więcej: https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/nasz-naukowiec-wyrozniony-jako-mlody-promotor-polski-12066.html

 

jsz


Medycyna i biotechnologia Wydarzenia