Naukowiec Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prezydentem International Federation Classification Societies

25.01.2023
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu został jednogłośnie wybrany prezydentem International Federation Classification Societies (IFCS) przez Radę IFCS. Naukowiec pełni funkcję Prezydenta-Elekta w latach 2023-2024, po czym zgodnie ze statutem obejmie funkcję Prezydenta IFCS w latach 2025-2026.

IFCS to światowe towarzystwo naukowe, którego członkowie specjalizują się w analizie różnego rodzaju danych. Towarzystwo powstało w 1985 r., obecnie zrzesza 18 towarzystw krajowych m.in. z USA, Japonii, Korei Płd., Wlk. Brytanii, Niemiec, Francji, Niderlandów, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, RPA. IFCS zrzesza kilka tysięcy osób zajmujących się problematyką analizy danych.

Problematyka obszaru Data Science, będącego w centrum zainteresowań IFCS, jest kluczowa dla współczesnego świata: profesjonalna analiza danych staje się wiodącym czynnikiem wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz społecznego – czytamy w serwisie wrocławskiej uczelni.

Więcej: http://www.ue.wroc.pl/aktualnosci/26636/profesor_krzysztof_jajuga_prezydentem_international_federation_classification_societies_ifcs.html#.Y87HN3bMJPY

 

jsz


Nauki techniczne