Naukowiec Uniwersytetu Śląskiego z nagrodą im. Karin Biermann 

04.07.2022
Adrian Slazok/REPORTER

Dr Mirosław Węcki z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach został uhonorowany prestiżową Nagrodą im. Karin Biermann za badania śląskoznawcze. Wyróżnienie przyznała niemiecka Fundacja dla kultury Śląska (Stiftung Kulturwerk Schlesien) z Würzburga za książkę „Fritz Bracht – Gauleiter von Oberschlesien. Biographie”.

Nagrodzona publikacja to pierwsza monografia poświęcona życiu i działalności politycznej Fritza Brachta (1899–1945) – nazistowskiego gauleitera i nadprezydenta Górnego Śląska w okresie II wojny światowej – czytamy w serwisie uczelni.

Dr Mirosław Węcki pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego. Jego główne zainteresowania badawcze to dzieje Górnego Śląska w I połowie XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem lat 1919–1922 (powstania śląskie i plebiscyt) oraz lat 1933–1945 (powstanie i działalność partii narodowosocjalistycznej w Niemczech, regionalne struktury władzy w Trzeciej Rzeszy na Górnym Śląsku, archiwalia górnośląskie w XX wieku).

Więcej: https://us.edu.pl/nagroda-im-karin-biermann-dla-dr-miroslawa-weckiego/

 

jsz


Humanistyka