Naukowiec z Politechniki Rzeszowskiej członkiem zespołu w Europejskiej Agencji Obrony

18.11.2021

Prof. Politechniki Rzeszowskiej (PRz) Tomasz Rogalski, kierownik  Katedry Awioniki i Sterowania na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz, został członkiem zespołu w Europejskiej Agencji Obrony. 

Jego kandydaturę rekomendowało Ministerstwo Obrony Narodowej. CapTech Aerial Systems jest jednym z czterech zespołów działających w ramach Europejskiej Agencji Obrony i zajmuje się prowadzeniem badań oraz wdrażaniem nowych technologii obronnych.

Jak informuje PRz, dr hab. inż. Tomasz Rogalski, prof. PRz jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, specjalności lotnictwo. Od 2014 r. pełni funkcję kierownika Katedry Awioniki i Sterowania, a od bieżącego roku również kierownika Badań Lotniczych i Kosmicznych w Akademickim Ośrodku Szybowcowym w Bezmiechowej. W pracy zawodowej zajmuje się badaniami nad automatycznym sterowaniem lotem samolotów załogowych i bezzałogowych oraz bezpieczeństwem lotniczym.

jp


Wydarzenia