Naukowiec z Uniwersytetu Łódzkiego otrzymał Nagrodą im. Jerzego Regulskiego

01.03.2021

Dr hab. Dominik Drzazga z Katedry Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ) otrzymał nagrodę im. Jerzego Regulskiego za 2020 rok w kategorii Wiedza i Upowszechnianie. Nagroda została przyznana za monografię naukową „Systemowe uwarunkowania planowania przestrzennego jako instrumentu osiągania sustensywnego rozwoju”.

W polskiej literaturze naukowej brak kompleksowych opracowań poświęconych zagadnieniom planowania przestrzennego w wymiarze teoretycznym, konceptualnym oraz, co najważniejsze, w wymiarze praktycznym. Cenne jest również podjęcie przez autora problemów planowania przestrzennego w aspekcie paradygmatu rozwoju sustensywnego – czytamy w uzasadnieniu Kapituły Nagrody. 

Nagroda im. Jerzego Regulskiego została ustanowiona w 2016 r. przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich i jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

jp


Wydarzenia