Nie tylko spaliny są groźne dla zdrowia

28.04.2022
Piotr Kamionka/REPORTER

Badania naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie pokazują, że nie tylko spaliny generowane przez auta stanowią zagrożenie dla zdrowia. Nie mniej groźne są pyły powstające w wyniku np. ścierania się klocków hamulcowych. 

Źródłem emisji pyłów związanych z transportem są bowiem również takie procesy, jak ścieranie się powierzchni jezdni i ogumienia aut czy niszczenie elementów infrastruktury drogowej. Do tej listy należy dołączyć również pyły uwalniane w wyniku korozji karoserii oraz eksploatacji elementów mechanicznych pojazdów – informuje AGH.

Przeprowadzone przez dr hab. Ewę Adamiec – profesor na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH – badania pyłu zdeponowanego na chodnikach w sąsiedztwie ruchliwych ulic w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu – miastach o największym w Polsce natężeniu ruchu drogowego, są alarmujące. Analiza ich składu chemicznego wykazała, że jest on silnie zanieczyszczony bardzo licznymi metalami wiązanymi z transportem samochodowym.

jp


Medycyna i biotechnologia