Nowa metoda syntezy nanocząstek srebra

08.04.2022
Fot. Uniwersytet Jagielloński

Naukowcy z Wydziału Chemii Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) w Krakowie oraz Instytutu Fizykochemii i Katalizy Polskiej Akademii Nauk jako pierwsi zaprezentowali metodę syntezy nanocząstek srebra o kontrolowanej wielkości i ładunku w środowisku wodnym.

W pracy opublikowanej w prestiżowym czasopiśmie „ACS Applied Materials and Interfaces” polscy badacze wykazali, że rozmiary jak i ładunek nanocząstek można zmieniać w zależności od potencjalnych aplikacji, zachowując ich trwałość i aktywność w środowisku wodnym.

Jak informuje krakowska uczelnia, zespół pod kierunkiem dr. hab. Janusza Dąbrowskiego, prof. UJ z Zakładu Chemii Nieorganicznej UJ zbadał skuteczność nowo zsyntezowanych nanocząstek srebra i odkrył, że w zależności od parametrów (ładunek czy rozmiar), można sterować ich aktywnością biologiczną.

Wykazano m.in., że dodatnio naładowane nanocząstki o rozmiarach 10 nm prowadzą do wyeliminowania 100 proc. bakterii, podczas gdy te o średnicy 40 nm mogą selektywnie niszczyć komórki raka piersi i jelita grubego, bez znacznego uszkodzenia komórek prawidłowych.

jp


Innowacje Medycyna i biotechnologia