Nowa pracownia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

26.03.2018

Nowe laboratorium dydaktyczno-badawcze otwarto na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Pracownia będzie wykorzystywana m.in. do prowadzenia zajęć z zakresu ogrzewnictwa i ciepłownictwa

Z laboratorium będą korzystać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Inżynieria Środowiska. Mogą być w nim prowadzone m.in. symulacje pracy instalacji grzewczej łącznie z ogrzewaniem podłogowym  z pompą ciepła jako źródłem energii.

Dzięki laboratorium studenci będą mogli w praktyce wykorzystać  wiedzę teoretyczną, bo jak podkreślił dr inż. Marcin Klimczak z katedry Klimatyzacji, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Ochrony Powietrza, studenci zazwyczaj są w stanie zaprojektować instalację grzewczą, ale często nie wiedzą, jak fizycznie takie układy wyglądają.

Laboratorium powstało dzięki współpracy Wydziału Inżynierii Środowiska z firmą TECE, globalnym producentem systemów sanitarnych i grzewczych.


Badania i rozwój Innowacje Szkolnictwo wyższe