Nowoczesne szkolenie kadry pielęgniarskiej na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

13.01.2023
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Na Akademii Techniczno-Humanistycznej (ATH) w Bielsku-Białej otwarto Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. Dzięki nowoczesnemu laboratorium studenci kierunku pielęgniarstwo będą mogli kształcić się w oparciu o światowe standardy medyczne – informuje uczelnia.

Specjalistyczne laboratorium w ATH, przygotowane w partnerstwie z Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W jego wyposażeniu znalazły się m. in.: 3 wysokospecjalistyczne fantomy wysokiej wierności, 9 fantomów pozwalających na doskonalenie umiejętności w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, 5 fantomów pielęgnacyjnych, 23 trenażery pozwalające na kształtowanie umiejętności technicznych (​iniekcje, zgłębnikowanie, opieka nad ranami, kaniulacja naczyń pod kontrolą USG i inne).

Więcej: https://www.ath.bielsko.pl/nowoczesne-szkolenie-kadry-pielegniarskiej-w-ath/

 

jsz


Medycyna i biotechnologia