Nowy kierunek studiów podyplomowych na Politechnice Białostockiej

02.04.2021

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej (PB) prowadzi rekrutację na nowy kierunek studiów podyplomowych, który ruszy jeszcze w bieżącym roku akademickim: Produkcja meblarska wspomagana komputerowo. 

Nowy kierunek to propozycja dla osób, które chcą wykorzystywać środki informatyczne w procesach projektowania, zarządzania i produkcji mebli.

Uczestnicy studiów podyplomowych Produkcja meblarska wspomagana komputerowo będą rozwijać wiedzę, umiejętności kompetencje w zakresie: projektowania mebli z wykorzystaniem wspomagania komputerowego przy uwzględnieniu aspektów ergonomii i współczesnych trendów w architekturze wnętrz; wspieranego komputerowo zapisu konstrukcji, przygotowania organizacyjnego, konstrukcyjnego i technologicznego produkcji meblarskiej; kalkulacji kosztów, wyznaczania ceny, oceny inwestycji i możliwości pozyskiwania dotacji.

Dodatkowo, podczas zajęć dydaktycznych poruszane będą aspekty związane z dominującymi trendami wzornictwa.

Studia skierowane są głównie do absolwentów kierunków technicznych, zarządczych i matematyczno-przyrodniczych.

Więcej:
https://wiz.pb.edu.pl/kandydaci/studia-podyplomowe/produkcja-meblarska-wspierana-komputerowo/

jp


Szkolnictwo wyższe