Nowy konkurs sieci ForestValue2

10.05.2023
Stanislaw Bielski/REPORTER

We współpracy z siecią ForestValue2 (HORIZON EUROPE Coordination and Support Action) Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze, których celem jest zdobycie wiedzy o lepszym wykorzystaniu lasów oraz zasobów leśnych z korzyścią dla środowiska i społeczeństwa.

Wnioski badawcze muszą dotyczyć przynajmniej jednego z następujących tematów: Resilient sustainable forest systems and management; Sustainable timber building systems.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych, pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Wśród krajów uczestniczących w konkursie znalazły się: Estonia, Finlandia, Hiszpania, Irlandia, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowenia, Włochy.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 000 euro.

Więcej:
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/forestvalue2-2023

jp


Badania i rozwój