Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Różne aspekty gry i grywalizacji w kulturze XXI wieku”

18.11.2021

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) oraz Koło Naukowe Humanistyki Cyfrowej KUL organizują w dniach 6-7 grudnia 2021 roku Ogólnopolską Konferencję Naukową „Różne aspekty gry i grywalizacji w kulturze XXI wieku”.

Konferencja jest skierowana do studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Organizatorzy chcieliby, aby podczas wydarzenia gry oraz grywalizacja stały się przedmiotem refleksji badawczej specjalistów reprezentujących różne dyscypliny naukowe.

Wystąpienia i referaty w trakcie konferencji będą dotyczyły mi.in. takich zagadnień jak: rola gier w kulturze; etnografia graczy, etnografia przemysłu gier; historia gier; przedstawienie dziedzictwa narodowego w grach; wykorzystanie gier w nauczaniu formalnym i nieformalnym; motyw gry w literaturze; gry komputerowe jako pole walki o prawdę historyczną; ekonomiczne i społeczne aspekty gier; e-sport a sporty tradycyjne.

jp


Humanistyka Wydarzenia