Ogólnopolski Zjazd Romanistów

22.08.2022
Wojciech Strozyk/REPORTER

W dniach 2-4 września 2022 r. w Mrągowie odbędzie się Ogólnopolski Zjazd Romanistów pod hasłem „Polska romanistyka prawnicza. Historia – stan obecny – perspektywy. Urzędy rzymskie na styku prawa publicznego i prywatnego”. 

Zjazd jest współorganizowany przez Katedrę Prawa Rzymskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedrę Prawa Rzymskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytut De Republica. 

Celem wydarzenia jest dokonanie przeglądu aktualnego zakresu badań polskiej romanistyki.

Tematem przewodnim zjazdu będą rzymskie urzędy, zarówno republikańskie, jak i okresu cesarstwa oraz ich recepcja w Europie. Usytuowanie tego zagadnienia w centrum zainteresowania środowiska romanistycznego ma na celu zainspirowanie dyskusji na temat roli odgrywanej przez urzędników w starożytnym Rzymie, ich wpływu na ówczesne prawo publiczne i prywatne, jak również oddziaływania rzymskiej magistratury na organizację i kompetencje urzędów w okresie późniejszym.

Więcej:
https://sites.google.com/view/zjazd-romanistow/strona-g%C5%82%C3%B3wna

jp


Humanistyka