Piąta lista rankingowa konkursu MINIATURA 6

20.09.2022
NCN

Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało piątą listę rankingową konkursu MINIATURA 6. Eksperci NCN wyłonili do finansowania 115 wniosków na łączną kwotę ponad 4,7 mln złotych. 

Badacze i badaczki w ramach przyznanych funduszy przeprowadzą badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze lub konsultacyjne.

Wśród badań zakwalifikowanych do finansowania znalazły się m. in. działania z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, które zajmują się tematyką medyczną od strony literaturoznawczej i kulturoznawczej. 

Dr Jacek Burski z Uniwersytetu Wrocławskiego przeprowadzi badania wstępne i pilotażowe w ramach wniosku pt. Rezydenci w kryzysach. Biograficzny wymiar stawania się lekarzem w polskim systemie ochrony zdrowia. 

W obszarze nauk o życiu wśród zwycięzców można odnaleźć działania, które koncentrują się ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. Dr Karolina Osowiecka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zajmie się pozamedycznymi potrzebami pacjentów chorych na nowotwory w Polsce. 

Więcej:
https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura6

jp


Badania i rozwój