Pierwsza lista rankingowa w konkursie MINIATURA 5

18.08.2021

Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało pierwszą listę rankingową konkursu MINIATURA 5, w którym badacze mogą ubiegać się o środki na badania wstępne, i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze lub konsultacyjne.

Do finansowania skierowanych zostało 58 pojedynczych działań naukowych o łącznej wartości ponad 2,3 mln zł.

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego piątej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny.

O przyznanie środków mogą starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r, nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Więcej:
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/lista_rankingowa_nr_1_miniatura_5.pdf

jp


Wydarzenia