Pierwsze efekty terapii osoczem u chorych na COVID-19

16.07.2020

Pierwsze na świecie duże badanie kliniczne, dokumentujące skuteczność stosowania osocza w leczeniu chorych z COVID-19 w populacji europejskiej, rozpoczęło się pod koniec kwietnia we Wrocławiu. Wstępne obserwacje są obiecujące – informuje Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Osocze ozdrowieńców na początku maja podano pierwszym pacjentom leczonym we Wrocławiu i Bolesławcu. U 65 proc. pacjentów po kilku – kilkunastu dniach od pierwszego podania nastąpiła wyraźna poprawa parametrów oddechowych. Chorzy nie wymagali dalszej hospitalizacji. U pozostałych nie było odpowiedzi na leczenie i nie zmieniła tego druga dawka osocza.

Projekt „Zastosowanie osocza ozdrowieńców w terapii chorych na COVID-19 wraz z metabolomiczną i laboratoryjną oceną postępu terapii osoczem” realizowany jest we współpracy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym, Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Badanie finansuje Agencja Badań Medycznych.

Więcej: https://www.umed.wroc.pl/content/pierwsze-efekty-terapii-osoczem-u-chorych-na-covid-19

 

jsz


Medycyna i biotechnologia