Pierwsze w Polsce badania dotyczące spożycia mikroplastiku przez ptaki

14.09.2022
Adrian Slazok/REPORTER

W czasopiśmie naukowym Science of the Total Environment opublikowane zostały wyniki prac zespołu kierowanego przez dr. Krzysztofa Deoniziaka z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku (UwB), który zbadał występowanie mikroplastiku w przewodzie pokarmowym dwóch gatunków ptaków: kosa oraz śpiewaka.

Wyniki badań pokazały, że wszystkie z przebadanych 16 kosów i 18 śpiewaków miały mikroplastik w przewodzie pokarmowym. Badacze zaobserwowali łącznie 1073 mikroplastiki, składające się głównie z włókien o wielkości poniżej 1 mm  – informuje UwB.

Obecnie produkowane tworzywa sztuczne nie ulegają biodegradacji w rozsądnym czasie w warunkach naturalnych. Ulegają za to rozpadowi i degradacji do mikroskopijnych cząstek określanych jako mikroplastiki (mniejsze niż 5 mm w jednym wymiarze) i dalej do nanoplastików (mniejsze niż 0,1 μm). Cząstki te stopniowo akumulują się w środowisku i stanowią problem dla żyjących w nim organizmów, poczynając od roślin i małych bezkręgowców, a kończąc na nas samych, ludziach – tłumaczy dr Krzysztof Deoniziak.

Więcej:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969722057205?via%3Dihub

jp


Medycyna i biotechnologia