Pierwsze wydania najcenniejszych dzieł literatury w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk

25.11.2022
PAN Biblioteka Gdańska

Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk zaprasza na wystawę „Ku pokrzepieniu – wizje wolnej Polski w literaturze XIX wieku”. Można na niej zobaczyć pierwsze wydania najcenniejszych polskich dzieł, w tym „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, mniej znane piśmiennictwo kobiece oraz wpisy własnościowe dawnych kolekcjonerów księgozbiorów.

Literatura ku pokrzepieniu serc miała ukoić ból po klęskach zrywów narodowych i sprawić, by duch niepodległości nie upadł, a żar miłości do Ojczyzny nie zagasł. W myśl sentencji „Mówić o Polsce, to przywracać ją do życia”, publikowano powieści i opowiadania podtrzymujące ducha narodu, opracowania historyczne przypominające piękne karty dziejów Polski oraz przewodniki ukazujące piękno rodzimego krajobrazu. 

– Polska – kraj którego nie było. Przez całe dziewiętnaste stulecie formalnie nie istniała. Wymazana z mapy politycznej, nigdy nie zniknęła z serca narodu. Swoje przetrwanie zawdzięcza w dużej mierze słowu pisanemu – czytamy w serwisie biblioteki.

Więcej: https://bgpan.gda.pl/aktualnosc/ku-pokrzepieniu-wizje-wolnej-polski-w-literaturze-xix-wieku/

 

jsz


Humanistyka