„Pismo Folkowe” otrzymało Nagrodę im. Oskara Kolberga

11.05.2020

„Pismo Folkowe”, wydawane przez Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie we współpracy ze Stowarzyszeniem Animatorów Ruchu Folkowego, zostało uhonorowane Nagrodą im. Oskara Kolberga w kategorii honorowej dla osób i instytucji działających na rzecz kultury ludowej. 

Konkurs odbywa się od 1974 roku. Jego celem jest nagrodzenie osób i organizacji, które wzorem Kolberga gromadzą i popularyzują wiedzę o kulturze tradycyjnej, co ma służyć jej udokumentowaniu, opracowaniu naukowemu, ochronie i zachowaniu. 

To najbardziej prestiżowe wyróżnienie dla osób i instytucji zajmujących się propagowaniem folkloru. Nie jest to jednak pierwszy „Oskar” czasopisma. W 2003 roku otrzymało statuetkę Ludowego Oskara – główną nagrodę w kategorii wydawnictw w konkursie na najciekawsze wydarzenie folklorystyczne województwa lubelskiego.

„Pismo Folkowe” jest wydawane nieprzerwanie od 1996 roku (do roku 2014 jako Pismo Folkowe „Gadki z Chatki”), a siedzibą redakcji, od początku istnienia czasopisma, jest Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka. 

jp


Wydarzenia