Polak członkiem Komitetu ds. Nominacji Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych

02.03.2021

Europejska Akademia Nauk i Sztuk Pięknych (European Academy of Sciences and Arts, EASA) wybrała siedmiu naukowców na członków Komitetu ds. Nominacji. W tym gronie jest prof. Lucjan Pawłowski z Politechniki Lubelskiej. Zadaniem Komitetu jest wybór nowych członków do Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki.

Prof. Lucjan Pawłowski pracuje na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. Jego zainteresowania naukowe obejmują zastosowanie metod chemicznych w oczyszczaniu ścieków i uzdatnianiu wody, wytwarzanie energii odnawialnej z odpadów i biomasy, a także rozwijanie koncepcji zrównoważonego rozwoju, w szczególności zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi. 

Prof. Pawłowski jest autorem 22 monografii i 168 prac naukowych. Opatentował 88 wynalazków.

EASA jest jedną z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych w Europie. Akademię tworzą międzynarodowi eksperci w dziedzinie nauki, sztuki i religii. Członkami Akademii jest ponad 2000 najwybitniejszych naukowców i artystów z całej Europy, wśród których jest 31 laureatów Nagrody Nobla.

jp


Wydarzenia