Politechnika Białostocka w europejskim konsorcjum EUROPE-LAND

20.12.2022
PB

Politechnika Białostocka (PB) znalazła się w europejskim konsorcjum, które powstało z myślą o przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatycznych. 13 partnerów reprezentujących 12 krajów będzie działać w ramach projektu EUROPE-LAND (Towards Sustainable Land-use Strategies in the Context of Climate Change and Biodiversity Challenges in Europe), który otrzymał finansowanie ze środków programu Horyzont Europa w wysokości 6,3 mln euro. Budżet PB wynosi 373 tys. euro.

Projekt EUROPE-LAND będzie realizowany przez 48 miesięcy. Zespół badawczy Politechniki Białostockiej tworzą pracownicy Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku oraz Wydziału Inżynierii Zarządzania PB. Liderem projektu jest Hamburg University of Applied Sciences z Niemiec.

Projekt EUROPE-LAND skupia się na integracji nauk przyrodniczych i społecznych w celu określenia, opracowania, przetestowania i wdrożenia zintegrowanych narzędzi mających na celu usprawnienie procesu decyzyjnego dotyczącego zagospodarowania terenu, oraz budowania świadomości i zaangażowania interesariuszy w przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu i pokonywaniu wyzwań wynikających ze zmniejszania się różnorodności biologicznej w Europie – wyjaśnia prof. Joanna Ejdys z PB.

jp


Nowoczesna gospodarka