Politechnika Gdańska liderem międzynarodowego projektu NEPTUN

29.12.2022
Politechnika Gdańska

Naukowcy z wydziału inżynierii mechanicznej i okrętownictwa Politechniki Gdańskiej we współpracy z zagranicznymi uczelniami realizują projekt „New Approach to Innovate Technologies in Manufacturing (NEPTUN)”. Wspólnie będą pracować nad podniesieniem poziomu doskonałości uczelni w obszarze szeroko rozumianego wytwarzania.

W projekcie jest także pakiet związany ze wzmocnieniem kompetencji kadry administracyjnej projektów. Chodzi o to, by wydziałowy zespół ds. projektów poszerzył umiejętności związane z zarządzaniem projektami europejskimi, ucząc się od partnerów.

Istotnym działaniem jest również współpraca z przemysłem. Na Politechnice Gdańskiej ma powstać Klaster Doskonałości, a także Rada Doradcza dla Firm Produkcyjnych. Uczestnicy wspólnie utworzą też Kompendium Dobrych Praktyk.

Partnerami projektu są Technische Universitaet Berlin (Niemcy), Kungliga Tekniska Hoegskolan Stockholm (Szwecja) oraz National University of Athens (Grecja).

Więcej: https://pg.edu.pl/aktualnosci/2022-12/politechnika-gdanska-liderem-w-projekcie-z-programu-horyzont-europa

 

jsz


Szkolnictwo wyższe