Politechnika Gdańska realizuje projekt Liveability – Projektowanie usług publicznych dla odpornych dzielnic

06.03.2023
Politechnika Gdańska

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej realizuje projekt Liveability – Projektowanie usług publicznych dla odpornych dzielnic. Projekt uzyskał dofinansowanie z programu Interreg Baltic Sea Region 2021-2027 – informuje uczelnia.

Głównym celem projektu jest umożliwienie władzom publicznym w małych i średnich miastach bardziej efektywnego współtworzenia przestrzeni miejskiej z użytkownikami usług publicznych w różnych sektorach, w celu polepszenia warunków życia. Konsorcjum projektowe tworzy 11 podmiotów, m.in. z Estonii, Danii, Łotwy i Polski.

W projekcie żywotność (liveability) zależy od zintegrowanego i zrównoważonego podejścia do różnych elementów miasta, takich jak zieleń, architektura, życie społeczno-kulturalne i wymaga wspólnego wysiłku oraz współpracy ze strony polityków, administracji, obywateli i innych kluczowych interesariuszy. Rolą Politechniki Gdańskiej będzie stworzenie systemu ewaluacji inkluzywnych polityk i projektów opartych o projektowanie usług publicznych.

Więcej: https://pg.edu.pl/aktualnosci/2023-02/odporne-miasta-w-regionie-morza-baltyckiego

 

jsz 


Nauki techniczne