Politechnika Koszalińska częścią Uniwersytetu Europejskiego EU4Dual

04.08.2022
Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska stała się oficjalnie częścią EU4Dual – sojuszu dziewięciu europejskich uczelni, które uzyskały miano Uniwersytetu Europejskiego. EU4Dual to pierwszy projekt dedykowany studiom dualnym charakteryzującym się tym, że połączy dwa miejsca nauki – uniwersytet, który kładzie nacisk na teorię z miejscem pracy kładącym nacisk na praktykę.

Poza Politechniką Koszalińską w skład EU4Dual wejdą uczelnie z Finlandii, Austrii, Niemiec, Węgier, Chorwacji, Francji. Sojusz ma być największą na świecie instytucją kształcenia dualnego, w której standardy akademickie i biznesowe będą wzajemnie przenikać się i uzupełniać.

W efekcie powstaną programy i rozpoczną się badania nastawione na kształcenie praktyczne. Wszystko w oparciu o ścisłą współpracę z otoczeniem gospodarczym. Dodatkowym działaniem będzie stworzenie odnoszącego się do idei life long learning systemu szkoleń, certyfikatów czy uznawania efektów uczenia się uzyskanymi poza szkolnictwem – czytamy w serwisie uczelni.

Więcej: https://tu.koszalin.pl/art/2463/politechnika-koszalinska-czescia-uniwersytetu-europejskiego

 

jsz


Szkolnictwo wyższe