Politechnika Krakowska udostępni kolekcję „Cracoviana”

09.01.2023
PK

Kolekcja „Cracoviana” ze zbiorów Biblioteki Politechniki Krakowskiej (PK), zawierająca cenne zbiory historyczne dotyczące dziejów Krakowa, polityki ekonomicznej i społecznej miasta oraz życia codziennego i zwyczajów mieszkańców w XIX i pierwszej połowie XX wieku zostanie wkrótce publicznie udostępniona. 

W Bibliotece PK trwają prace nad udostępnieniem informacji o zbiorach, tworzących politechniczną kolekcję. Uczelnia przygotowuje się też do udostępnienia kopii cyfrowych wybranych książek spośród 1400 pozycji, należących do kolekcji. Dotąd były one niedostępne w internetowej przestrzeni informacyjnej.

Politechniczna kolekcja „Cracoviana” to bardzo wartościowy zbiór pod względem historycznym. Najstarszy dokument kolekcji pochodzi z roku 1745, a zasięg chronologiczny pozostałych obejmuje lata 1816-1945 – mówi Marek Górski, dyrektor Biblioteki Politechniki Krakowskiej. – Cenne zbiory mogą stanowić warsztat badań historyczno-literackich, a upublicznienie informacji o nich, a także digitalizacja i udostępnienie wybranych pozycji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej otworzy niczym nieograniczony dostęp do nich dla odbiorców na całym świecie.

jp


Humanistyka