Politechnika Krakowska zacieśnia współpracę z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie

21.04.2022
Jan Graczynski / East News

Wspólna realizacja projektów badawczo-rozwojowych i występowanie o ich finansowanie z funduszy narodowych i europejskich, wykorzystanie sprzętu i infrastruktury partnerów do realizacji przedsięwzięć badawczych, wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących nowoczesnych technologii – takie są główne cele porozumienia o współpracy zawartego między Politechnika Krakowską (PK) a Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym (MPK) S.A. w Krakowie.

Jak informuje PK priorytetowe tematy badawcze współpracy PK i MPK będą dotyczyć m.in.: aplikacji modelu LCC (Life Cycle Cost) do oceny efektywności zakupu i modernizacji taboru komunikacji zbiorowej w Krakowie; logistyki zaopatrzenia, magazynowania, dystrybucji i zaplecza technicznego eksploatacji autobusów z napędem wodorowym; zastosowania pojazdów autonomicznych w komunikacji zbiorowej; technologii naprawy pakietów baterii w autobusach elektrycznych.

Umowę podpisali rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz i prorektor ds. nauki prof. Dariusz Bogdał oraz dr Rafał Świerczyński, prezes zarządu MPK S.A. i Mariusz Szałkowski, wiceprezes spółki.

jp


Badania i rozwój Szkolnictwo wyższe