Politechnika Krakowska zacieśnia współpracę z Zespołem Doradców Gospodarczych TOR

27.04.2022
Marek Michalak/East News

Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej (PK) będzie współpracować z Zespołem Doradców Gospodarczych TOR w zakresie realizacji projektów analitycznych i doradczych dotyczących taboru szynowego.

Naukowcy z Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu Wydziału Mechanicznego PK są uczestnikami prestiżowych projektów badawczych oraz autorami wielu znaczących prac, ekspertyz i analiz dla biznesu oraz przemysłu z zakresu pojazdów szynowych. Realizują projekty międzynarodowe i krajowe dotyczące m.in. produkcji i modernizacji taboru, optymalizacji konstrukcji, projektowania, analiz wytrzymałościowych, bezpieczeństwa oraz eksploatacji.

Z kolei eksperci Zespołu Doradców Gospodarczych TOR zajmują się doradztwem dotyczącym kolei, mobilności miejskiej i Smart City, infrastruktury oraz lotnictwa.

Zespół Doradców Gospodarczych TOR i Politechnika Krakowska współpracują już w ramach projektu dotyczącego opracowania kompleksowego systemu wsparcia zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w mieście.

jp


Nowoczesna gospodarka