Politechnika Łódzka koordynuje międzynarodowy projekt na rzecz ochrony środowiska

24.08.2022
Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka (PŁ) jest liderem projektu unijnego z Programu LIFE o nazwie „Kompleksowe podnoszenie świadomości i zmiana zachowań społecznych na rzecz miasta wolnego od rtęci”, którego celem jest wspieranie działań na rzecz ochrony przyrody i klimatu oraz transformacji energetycznej. 

Projekt koordynowany przez prof. Volodymyra Mosorova z Instytutu Informatyki Stosowanej PŁ, będzie realizowany przez kilka europejskich uczelni, przy wsparciu holenderskiej firmy technologicznej i greckiej organizacji badawczej, zajmującej się promowaniem przełomowych innowacji społecznych i biznesowych. Budżet na realizację wspólnych zadań wynosi blisko 1,5 mln euro.

Jak wyjaśnia prof. Mosorov, celem ogólnym projektu jest zmniejszenie skażenia środowiska rtęcią zawartą w artykułach konsumpcyjnych gospodarstwa domowego, poprzez zapewnienie wsparcia informacyjnego, organizację szerokiej kampanii informacyjno-edukacyjnej oraz działań związanych ze zmianą zachowań społecznych. 

jp


Nowoczesna gospodarka