Politechnika Lubelska pierwsza w rankingu IARP TOP 10 2021

23.11.2021

Politechnika Lubelska (PL) zajęła pierwsze miejsce w rankingu IARP TOP 10 2021 uczelni kształcących architektów. Absolwenci PL najlepiej wśród 35 szkół wyższych zdają egzamin na uprawnienia projektowe (zdawalność 81%). Po 75% zdawalności miała Politechnika Łódzka i Politechnika Opolska. Celem rankingu jest monitorowanie jakości edukacji architektów. 

Zestawienie przygotowała Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP). W tym roku Izba po raz pierwszy przeprowadziła klasyfikację szkół architektonicznych, w której jedynym kryterium był wynik egzaminu na uprawnienia projektowe. Kryterium to ma charakter obiektywny, bowiem egzaminy odbywają się na tych samych zasadach w całej Polsce i z uwzględnieniem jednakowego zestawu pytań.

Uprawnienia architektoniczne umożliwiają wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie architektury. Kończąc studia, architekt nie ma jeszcze takiego prawa. Tę możliwość daje zdanie egzaminu na uprawnienia projektowe.

jp


Nauki techniczne Szkolnictwo wyższe