Politechnika Morska w Szczecinie i Dräger Polska sp. z o. o. podpisały porozumienie o współpracy

20.03.2023
Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie będzie współpracować z firmą Dräger Polska. Podpisane porozumienie przewiduje realizację projektów służących tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych – informuje uczelnia.

Dräger dostarcza produkty, rozwiązania i usługi z zakresu bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw na całym świecie. Zapewnia firmom i ich pracownikom ochronę, wsparcie oraz sprzęt ratujący życie w wielu niebezpiecznych sytuacjach.

Podpisanie dokumentu-deklaracji wiąże się ze wspólnymi planami współpracy w zakresie m.in: inicjowania prac naukowo-badawczych, umożliwiania praktyk lub staży studentom i absolwentom, utworzenia, pod technicznym patronatem Dräger, specjalności na studiach podyplomowych „bezpieczeństwo i higiena pracy” o profilu transportowo – przemysłowym, z uwzględnieniem problematyki transformacji energetycznej kraju.

Ponadto umowa przewiduje organizację wspólnych spotkań informacyjnych, seminariów i warsztatów promujących wybrany profil kształcenia. 

Więcej: https://www.pm.szczecin.pl/pl/uczelnia/aktualnosci/politechnika-morska-i-draeger-polska/

 

jsz


Nowoczesna gospodarka