Politechnika Poznańska będzie współpracować z Volkswagen Group Polska

10.09.2021

Politechnika Poznańska będzie współpracować z Volkswagen Group Polska. List intencyjny w tej sprawie podpisali: dziekan wydziału automatyki, robotyki i elektrotechniki prof. Wojciech Szeląg oraz prezes zarządu Volkswagen Group Polska Pavel Šolec – informuje uczelnia.

Porozumienie zakłada organizowanie przez Volkswagen Group Polska szkoleń dla studentów i pracowników uczelni, podejmowanie wspólnych aktywności badawczych oraz działań w celu udoskonalania programu studiów kierunku elektromobilność, organizowanie praktyk wakacyjnych i staży w Volkswagen Group Polska i jej sieci dealerskiej oraz nawiązanie współpracy projektowej z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi.

Współpraca pozwoli na wymianę wiedzy i umiejętności oraz zdobywanie doświadczenia w przygotowaniu wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie elektromobilności. Ma to  szczególne znaczenie w kontekście dokonującej się rewolucji środków transportu samochodowego i pozycji w tym obszarze Volkswagen Group Polska.

Więcej: https://www.put.poznan.pl/artykul/politechnika-poznanska-wspolpracuje-w-zakresie-elektromobilnosci-z-volkswagen-group-polska

 

jsz


Nauki techniczne Szkolnictwo wyższe