Politechnika Rzeszowska i Akademia Sztuki Wojennej nawiązały współpracę

18.09.2023
Akademia Sztuki Wojennej

Politechnika Rzeszowska (PRz) podpisała porozumienie o współpracy edukacyjnej, kulturalnej i środowiskowej z Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie. Sygnatariuszami byli z upoważnienia rektora PRz prof. dr. hab. inż. Piotra Koszelnika dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. Beata Zatwarnicka-Madura, prof. PRz i z upoważnienia rektora komendanta Akademii Sztuki Wojennej gen. bryg. dr. Roberta Kosowskiego płk. prof. dr hab. inż. Tomasz Jałowiec.

Porozumienie zakłada współpracę obu uczelni w dziedzinie organizacji i prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz działalności naukowo-badawczej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. 

W zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej współpraca będzie obejmowała wymianę doświadczeń przy opracowywaniu i weryfikowaniu wybranych programów kształcenia, szczególnie w zakresie nowych kierunków realizowanych na obu uczelniach oraz wymianę doświadczeń kadry akademickiej. 

W przypadku działalności naukowo-badawczej przewiduje się prowadzenie wspólnych projektów badawczych oraz organizację konferencji i seminariów z zakresu dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. Umowa zakłada również wymianę studentów.

jp


Szkolnictwo wyższe