Politechnika Śląska będzie współpracować z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie

25.11.2021

Politechnika Śląska będzie współpracować z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Porozumienie o współpracy podpisali rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk i rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego prof. Anna Wypych-Gawrońska.

Uczelnie planują przygotowywanie wspólnych projektów naukowych i badawczo-rozwojowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wydawanie wspólnych publikacji naukowych, zgłoszeń patentowych i patentów. Planowana jest także wspólna organizacja seminariów naukowych oraz prezentowanie rezultatów badań będących wynikiem współpracy obu uczelni na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.

Porozumienie przewiduje też współpracę przy komercjalizacji uzyskanych wyników badań. Sygnatariusze zapowiadają, że wzajemne kontakty będą budowane w oparciu o zasady równości, rzetelnego partnerstwa z zachowaniem i poszanowaniem wzajemnych interesów – czytamy w serwisie Politechniki Śląskiej.

 

jsz


Szkolnictwo wyższe