Politechnika Śląska rozpoczyna praktyczne szkolenie lotnicze studentów na lotnisku w Gliwicach

05.07.2019

Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej (ATO POLSL) rozpoczyna praktyczne szkolenie lotnicze studentów. Dzięki Certyfikatowi dla Zatwierdzonej Organizacji Szkolenia nr PL/ATO – 78 uczelnia może prowadzić szkolenia na pilota samolotowego liniowego – ATPL(A) .

– To zwieńczenie wielu lat ciężkiej pracy i starań. Politechnika Śląska od wielu lat kładzie duży nacisk na kształcenie kadr dla branży lotniczej. To jeden z priorytetowych kierunków rozwoju naszej uczelni – mówi rektor Politechniki, prof. Arkadiusz Mężyk cytowany w serwisie uczelni.

ATO POLSL powstał w ramach Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej. Jego powołanie było inicjatywą Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, Politechniki Śląskiej oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ośrodek spełnia wymagania międzynarodowych i krajowych przepisów lotniczych w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym i może prowadzić szkolenia lotnicze w zakresie licencji ATPL(A).

Więcej: https://www.polsl.pl/Lists/AktualnosciUczelniane/PokazWiadomosc.aspx?WebPartTitle=ListaWiadomosci&Page=1&WebPartTitle2=Wiadomosc&Filter1Field2=Identyfikator&Filter1Value2=2769

 

jsz


Szkolnictwo wyższe