Politechnika Śląska rozpoczyna współpracę z EMT-Systems Sp. z o.o.

18.09.2019

Politechnika Śląska podpisała porozumienie z firmą EMT-Systems Sp. z o.o. specjalizującą się w organizacji kursów i szkoleń z zakresu mechatroniki i szeroko pojmowanych technik inżynierskich. Partnerzy zobowiązali się do współdziałania w obszarze badań, edukacji i kadr – informuje uczelnia. 

Sygnatariusze powołają zespół specjalistów dla strategicznych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, będą uzgadniać tematy prac badawczych i magisterskich oraz prezentować i propagować swoje osiągnięcia oraz wspólnie pozyskiwać środki finansowe.

Politechnika będzie kształcić pracowników EMT-Systems na studiach i kursach dokształcających, organizować szkolenia z wykorzystaniem swojej bazy dydaktycznej, proponować tematy prac dyplomowych zgodne z potrzebami firmy.

EMT-Systems będzie organizowało praktyki studenckie i wycieczki dydaktyczne dla studentów oraz  nabór kadry inżynierskiej spośród absolwentów uczelni. Umożliwi także pozyskiwanie tematów prac dyplomowych i organizowanie staży studenckich.

Więcej: https://www.polsl.pl/Lists/AktualnosciUczelniane/PokazWiadomosc.aspx?WebPartTitle=ListaWiadomosci&Page=1&WebPartTitle2=Wiadomosc&Filter1Field2=Identyfikator&Filter1Value2=2825

 

jsz

 


Nauki techniczne Szkolnictwo wyższe