Politechnika Śląska w symulowanej załogowej misji kosmicznej

13.01.2021

Przedstawiciele Politechniki Śląskiej biorą odział w symulacji załogowej misji kosmicznej w placówce badawczej LunAres. Tegoroczna misja Habitatu LunAres odbywa się pod patronatem rektora Politechniki Śląskiej oraz Ministra Zdrowia – informuje uczelnia.

Jedną z uczestniczek misji jest Wiktoria Dziaduła – studentka wydziału architektury, która przeprowadzi prace poświęcone sprawdzeniu rozwiązań zastosowanych w stacji kosmicznej pod kątem ich użyteczności oraz możliwości zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców. Naukowcy wydziału inżynierii biomedycznej śląskiej uczelni wykonają badania sprawdzające biomechanikę narządu ruchu uczestników i wpływ izolacji na sprawność fizyczną.

Habitat LunAres to znajdująca się w Pile placówka badawcza służąca do symulacji misji kosmicznych. Jest to jedyny tego typu obiekt w Europie. Całkowicie odizolowana od środowiska zewnętrznego składa się z 7 modułów przeznaczonych do różnych czynności i codziennego życia, a także z 250 km kw. do „spacerów kosmicznych”.

Więcej: https://www.polsl.pl/Lists/AktualnosciUczelniane/PokazWiadomosc.aspx?WebPartTitle=ListaWiadomosci&Page=1&WebPartTitle2=Wiadomosc&Filter1Field2=Identyfikator&Filter1Value2=3898

 

jsz


Nauki techniczne Szkolnictwo wyższe