Politechnika Śląska z certyfikatem „Uczelnia Liderów”

06.07.2018

Politechnika Śląska uzyskała certyfikat „Uczelnia Liderów” oraz wyróżnienie specjalne „Primus”, przyznane przez Fundację Rozwoju Edukacji Szkolnictwa Wyższego. Wyróżnienia odebrał podczas gali w Warszawie  prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Janusz Kotowicz – informuje uczelnia w serwisie internetowym.

Certyfikat potwierdza, że uczelnia prowadząc studia uczy studentów kreatywności, samodzielności intelektualnej, umiejętności podejmowania decyzji, odpowiedzialności, komunikatywności i pewności siebie – cech przydatnych w pełnieniu ról przywódczych we współczesnym społeczeństwie.  Jest również potwierdzeniem kształcenia absolwentów zgodnie z potrzebami i wymogami rynku pracy, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz innowacyjności i nowoczesności oferty dydaktycznej.

Wyróżnienie specjalne „Primus” otrzymują uczelnie i ich jednostki organizacyjne, które w procedurze certyfikacji uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych.

 

jsz


Szkolnictwo wyższe