Politechnika Śląska zajęła pierwsze miejsce w konkursie PRODOK

01.12.2020

Politechnika Śląska zajęła I miejsce w konkursie PRODOK na najbardziej prodoktorancki podmiot prowadzący szkołę doktorską lub studia III stopnia w Polsce. Wyniki zostały ogłoszone przez Krajową Reprezentację Doktorantów – informuje uczelnia.

Konkurs PRODOK jest organizowany przez Krajową Reprezentację Doktorantów (KRD) – ogólnopolskiego przedstawiciela środowisk doktorantów. Do zadań KRD należą m.in. reprezentowanie i promowanie członków tej społeczności, wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków, dbanie o podnoszenie jakości kształcenia, wspieranie samorządności doktorantów.

Nagrody zostały przyznane w kategoriach: najbardziej prodoktorancka uczelnia w Polsce, najbardziej prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk, najlepszy samorząd doktorantów. Ponadto wyróżniono podmioty zajmujące się wyjątkowymi działaniami na rzecz doktorantów w dobie pandemii COVID-19.

 

jsz


Szkolnictwo wyższe