Politechnika Świętokrzyska uruchamia cztery nowe specjalności

19.02.2018

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach ma stać się nowoczesną uczelnią, kształcącą wysoko wykwalifikowaną kadrę na potrzeby rynku pracy. Uczelnia otrzymała ponad 7 mln zł na doskonalenie oferty i jakości kształcenia z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dzięki tym pieniądzom stworzone zostaną cztery nowe specjalności: modelowanie informacji o budynku, inżynieria proekologiczna, teleinformatyka oraz komputerowe systemy sterowania i pomiarów. Studenci skorzystają też z dodatkowych szkoleń i warsztatów, które mają im pomóc w tworzeniu i prowadzeniu własnej firmy. Uczelnia poszerzy też ofertę staży w wiodących przedsiębiorstwach regionu. Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które otrzymała m.in. Politechnika Świętokrzyska, zostały skierowane przez ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu wspierającego rozwój  mniejszych uczelni regionalnych. Łącznie rozdysponowano prawie 250 milionów złotych. Wsparcie mniejszych ośrodków naukowych ma być kluczowe w kontekście rozwoju gospodarki regionalnej.


Szkolnictwo wyższe Wydarzenia