Politechnika Warszawska najpopularniejszą uczelnią w Polsce

02.11.2022
Mateusz Grochocki/East News

Politechnika Warszawska była najczęściej wybieraną przez kandydatów uczelnią podczas tegorocznej rekrutacji, którą podsumowało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Biorąc pod uwagę ogólną liczbę kandydatów na studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie najwięcej zgłoszeń odnotowała Politechnika Warszawska. Przyjęła w sumie ponad 48 tys. aplikacji. 

Uwzględniając liczbę kandydatów w przeliczeniu na jedno miejsce najchętniej wybieraną uczelnią również okazała się Politechnika Warszawska (7,9 osób na miejsce).

Na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023 przyjęto w Polsce prawie 430 tys. osób. Ponad 326 tys. chętnych rozpoczęło naukę na studiach I stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Naukę na studiach II stopnia podjęło ponad 103 tys. studentów.

Więcej:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-o-wynikach-rekrutacji-na-studia-na-rok-akademicki-20222023-w-uczelniach-nadzorowanych-przez-ministra-edukacji-i-nauki

jp


Szkolnictwo wyższe