Politechnika Wrocławska będzie współpracować z Głównym Urzędem Miar 

23.10.2020

Katedra Nanometrologii na wydziale elektroniki mikrosystemów i fotoniki Politechniki Wrocławskiej będzie współpracować z Głównym Urzędem Miar w Warszawie. Dzięki tej współpracy realizowane będą nowe projekty z zakresu szeroko rozumianej nanometrologii – informuje uczelnia.

Partnerzy zapowiadają m.in. inicjowanie i realizowanie wspólnych badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinach obopólnego zainteresowania, w szczególności w obszarze metrologii, wzajemną pomoc przy realizacji prac dyplomowych, doktorskich i habilitacyjnych przez studentów, doktorantów i pracowników Uczelni oraz pracowników Urzędu.

W podpisanym porozumieniu zapisane są także działania informacyjno-promocyjne w celu zwiększenia zainteresowania podmiotów sektora publicznego i prywatnego działalnością naukowo-badawczą i innowacyjną stron, działania popularyzujące wiedzę z obszaru metrologii, między innymi w postaci wspólnych publikacji oraz organizację staży i praktyk zawodowych dla studentów.

 

jsz


Badania i rozwój Szkolnictwo wyższe