Politechnika Wrocławska wśród inicjatorów Makroklastra – Technologie w Bezpieczeństwie Publicznym

07.06.2022
Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska, władze samorządowe Dolnego Śląska i Wrocławia oraz Zachodnia Izba Gospodarcza są inicjatorami Makroklastra – Technologie w Bezpieczeństwie Publicznym. Główne zadania jednostki to opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych technologii wspierających bezpieczeństwo publiczne. 

Celem klastra jest m.in. identyfikowanie newralgicznych obszarów i potrzeb bezpieczeństwa publicznego, kreowanie nowych kierunków rozwoju technologii w bezpieczeństwie publicznym, łączenie twórców i dostawców z odbiorcami innowacyjnych technologii bezpieczeństwa publicznego oraz inicjowanie, aplikowanie i realizacja wspólnych projektów badawczych.

– Klaster skupia w jednym miejscu naukę, biznes i samorządy, a więc te wszystkie podmioty, które są odpowiedzialne za to, żeby mieszkańcom Dolnego Śląska żyło się bezpieczniej – mówi marszałek woj. dolnośląskiego Cezary Przybylski cytowany w serwisie Politechniki Wrocławskiej.

Więcej: https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/razem-na-strazy-bezpieczenstwa-publicznego-12483.html

 

jsz


Nowoczesna gospodarka