Politolodzy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w prestiżowym konsorcjum

08.04.2022
Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Fot.Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dołączył do European Consortium for Political Research (ECPR), prestiżowej organizacji zajmującej się promocją badań w zakresie nauk politycznych. To siódma polska jednostka będąca członkiem ECPR – informuje uczelnia.

Uczestnictwo w organizacji stwarza niebywałą okazję dla wszystkich prowadzących badania w ramach tej dyscypliny i dyscyplin pokrewnych do ich umiędzynarodowienia. Oznacza możliwość pozyskania nowych kontaktów międzynarodowych, prezentacji wyników badań w trakcie wydarzeń organizowanych przez ECPR.

ECPR zostało założone w 1970 r. Skupia ponad 300 instytucji z prawie pięćdziesięciu państw. Podstawowym celem organizacji jest promocja współpracy międzynarodowej. Członkostwo otwiera możliwość uczestnictwa w wielu wydarzeniach i przedsięwzięciach (szkoleniach, seminariach, szkołach letnich), dorocznej konferencji generalnej oraz samodzielnego organizowania wielu wydarzeń pod auspicjami ECPR.

 

jsz


Humanistyka Szkolnictwo wyższe