Polka w zespole naukowców badających szkielety konodontów

31.12.2021

Badania nad szkieletami konodontów prowadzone przez Isabellę Leonhard, doktorantkę Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu w Utrechcie, Muzeum Historii Naturalnej Uniwersytetu Oksfordzkiego i amerykańskiej agencji naukowo-badawczej U.S. Geological Survey, pozwaliły poznać tryb ich życia oraz miejsce, jakie zajmowały w najstarszych na Ziemi łańcuchach pokarmowych.

Konodonty to jedne z pierwszych kręgowców, które zamieszkiwały wody dawnych oceanów prawie 500 mln lat temu. Ich zęby są najczęściej badanymi elementami kopalnymi.

Prowadzone badania miały odpowiedzieć na pytanie, czy pojawienie się struktur zębokształtnych doprowadziło do powstania drapieżników. Wyniki badań pokazują, iż mimo że najwcześniejsze formy konodontów wykształciły stwardniałe elementy szkieletowe, to daleko im było do nazwania ich drapieżnikami. Różniły się od form zaawansowanych, który wykształciły już ostre tnące narządy i odżywiały się jak drapieżniki lub padlinożercy.

Więcej:
https://peerj.com/articles/12505/

jp


Wydarzenia